Facebook ไม่อนุญาตให้โพสต์รูปลูกหรือเด็กในภาพเปลือย “อาจโดนแบน” เว็บคาสิโนสด
description

Facebook ไม่อนุญาตให้โพสต์รูปลูกหรือเด็กในภาพเปลือย “อาจโดนแบน” เว็บคาสิโนสด

ทาง Facebook มีนโยบายที่จะ ไม่อนุญาตให้มีการลงเนื้อหา รายละเอียดที่มีความ ล่วงละเมิด หรือมีความทำให้เป็นอันตรายต่อเด็ก โดย Facebook ได้เข้าร่วมมือกับ ศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติ (NCMEC : National Center for Missing and …